शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद सोलापूर शिक्षक

सार्वत्रीक बदल्या 2018 तात्पुरती जेष्ठता यादी

अ.न पदाचे नांव  
सर्वसाधारण सुचना
1 पदवीधर शिक्षक कन्नड यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
2 पदवीधर शिक्षक मराठी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
3 पदवीधर शिक्षक उर्दू यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
4 मुख्याध्यापक कन्नड यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
5 मुख्याध्यापक मराठी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
6 मुख्याध्यापक उर्दु यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
7 उपशिक्षक कन्नड यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
8 उपशिक्षक मराठी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
9 उपशिक्षक उर्दु यादी पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा