THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
 
 
Whats New
e-Governance
NHM कंत्राटी पदभरती (विशेषतज्ञ स्त्रीरोगतज्ञ,बालरोगतज्ञ,भुलतज्ञ) अंतीम निवड यादी
NHM कंत्राटी पदभरती (विशेषतज्ञ स्त्रीरोगतज्ञ,बालरोगतज्ञ,भुलतज्ञ)

जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष,msrlm, सोलापूर अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात

  NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
10% ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2018
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम