THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
covid-19
c19Covid Bed (Hospital & Facility centers)
 
Whats New
e-Governance
समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाची प्रवेश परीक्षा निवेदन व उमेदवार यादी
कोविड पदभरतीतील ५ सवर्गांचे समुपदेशन आणि पात्र / अपात्र यादी.

कोविड-१९ अंतर्गत कंत्राटी १० संवर्गाची पदभरती

अनुकंपा माहे ऑक्टोबर 2020 अखेर तात्पुरती प्रतिक्षा यादी
अनुकंपा प्रतिक्षा यादी 2019
  सेवानिवृत्तांसाठी हयातीचा दाखला
  NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
  10% ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2018
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम