THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
 
 
Whats New
e-Governance
वैद्किय अधिकारी (गट-अ) ची पदे कंत्राटी पदभरती अंतीम पात्र यादी 23/8/2019
शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कंत्राटी पदभरती शुध्दीपत्रक
वैद्किय अधिकारी (गट-अ) ची पदे कंत्राटी पदभरती शुध्दीपत्रक
वैद्किय अधिकारी (गट-अ) ची पदे कंत्राटी स्वरुपात भरण्यासाठी पदभरती जाहिरात
शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कंत्राटी पदभरती पात्र अपात्र यादी

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात

अनुकंपा प्रतिक्षा सुची 31 मार्च 2019
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सोलापूर मधील विविध रिक्त पदाची पदभरती पात्र/अपात्र यादी
  NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
10% ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2018
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम