THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
 
 
Whats New
e-Governance

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात

अनुकंपा प्रतिक्षा सुची 31 मार्च 2019
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सोलापूर मधील विविध रिक्त पदाची पदभरती पात्र/अपात्र यादी
  NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
10% ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2018
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम