THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
 
 
Whats New
e-Governance

MSRLM जिल्हा कक्ष कंत्राटी पदभरती बाबत घोषणापत्र

MSRLM जिल्हा कक्ष कंत्राटी पदभरती जाहिरात
कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी पदभ्ररती समुपदेशन प्रसिध्दी पत्रक
रा.आ.अ. आरोग्यवर्धीनी केंद्रामध्ये कत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी 360 पदे भरणेबाबत ..
रा.आ.अ मधील सन २०१८-१९ मधील ०२ पदभरती रद्द केलेबाबत चे घोषणापत्र 
सेवानिवृत्तांसाठी हयातीचा दाखला
  अनुकंपा प्रतिक्षा सुची 31 मार्च 2019
  NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
  10% ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2018
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम