THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
मा.जिल्हाधिकारी यांनी धोषीत केलेले जिल्हयातील सार्वजानीक पाण्याचे स्त्रोत
जि.प.चे नवीन संकेतस्थळ पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
जि.प.हेल्पलाईन नंबर 0217-2625500
 
 
Whats New
e-Governance

NHM पदभरती 2016 उर्वरीत संवर्गाची अंतीम पात्र/अपात्र यादी

NHM सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर नोकर भरती गुणानुक्रमे निवड यादी व प्रतिक्षाधिन यादी
NHM सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर नोकर भरती मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी
NHM पदभरती शुध्दीपत्रक 2017
NHM पदभरती जाहिरात 2017
NHM पदभरती 2016 उर्वरीत संवर्गाची तात्पुरती पात्र/अपात्र यादी
NHM सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर नोकर भरती जाहिरात
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार
NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2014
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम