THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
मा.जिल्हाधिकारी यांनी धोषीत केलेले जिल्हयातील सार्वजानीक पाण्याचे स्त्रोत
जि.प.चे नवीन संकेतस्थळ पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
जि.प.हेल्पलाईन नंबर 0217-2625500
 
 
Whats New
e-Governance
NHM सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर नोकर भरती तात्पुरती पात्र/अपात्र यादी
NHM सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर नोकर भरती जाहिरात
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार
NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2014
ई-ऑफीस पुर्वतयारी मार्गदर्शकतत्व
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम