THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
मा.जिल्हाधिकारी यांनी धोषीत केलेले जिल्हयातील सार्वजानीक पाण्याचे स्त्रोत
जि.प.चे नवीन संकेतस्थळ पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
 
 
Whats New
e-Governance
NHM 2017 पदभरती Skill Evaluation Test करिता पात्र उमेदवाराची यादी
  NHM पदभरती २०१७ - १८, अंतिम निवड यादी 
  NHM पदभरती २०१७ - १८, मुलाखतीस निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी
 

NHM पदभरती २०१७ - १८, अंतिम पात्र अपात्र यादी 

  NHM कंत्राटी पदभरती 2017-18 तात्पुरती पात्र/अपात्र यादी
  NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
  ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2014
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम