THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
covid-19
 
 
Whats New
e-Governance

NHM अंतर्गत पदभरतीतील निवड झालेल्या उमेदारांना  पदस्थापना देणेकामी समुपदेशन प्रक्रियेचे घोषणापत्र आणि वेळापत्रक.

MBBS कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी गट-अ पदभरती अंतिम निवड यादी व आदेश.
MBBS कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी गट-अ पदभरती.
  सेवानिवृत्तांसाठी हयातीचा दाखला
  NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
  10% ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2018
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम