Tender & documents
 
 
Sr.No Department/Subjects
Tender
Tender Form date Last Date Submitting
1 आरोग्य विभाग LED Display खरेदी ई टेंडर बाबत 05/03/2018 10/03/2018 18:00
2 आरोग्य विभाग हॉस्पीटल फर्निचर बाबत ई-निवीदा 02/02/2018 09/02/2018 18:00
3 अर्थ विभाग जिल्हा परिषद सदस्यांना व्ही.आ.पी.बॅग खरेदी बाबत दरपत्रके मागविणे 01/02/2018 06/02/2018 17:00
4 सामान्य प्रशासन विभाग पंचायती राज समिती राजशिष्टाचार व इतर अनुषंगिक खरेदी दरपत्रके मागविणेबाबत 25/01/2018 02/02/2018 17:00
5 शिक्षण विभाग प्राथमिक प्रज्ञाशोध परिक्षा छपाई व तपासणीचे दरपत्रक मागणी बाबत. 23/01/2018 30/01/2018 15:00
6 सामान्य प्रशासन विभाग आय.एस.ओ प्रमाणिकरण करिता दरपत्रके मागविणेबाबत 18/01/2018 25/01/2018 17:00
7 सामान्य प्रशासन विभाग वाहन अनुषंगिक साहित्य/उपकरणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 28/12/2017 06/01/2018 17:00
8 आरोग्य विभाग जेवण, नाष्टा व चहा पुरविणे दरपत्रक बाबत 22/12/2017 29/12/2017 17:00
7 सामान्य प्रशासन विभाग माहितीपुस्तिका छपाईकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 18/12/2017 26/12/2017 17:00
8 सामान्य प्रशासन विभाग कॉन्फरन्स हॉल स्पीकर/साऊंड सिस्टिमकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत 16/12/2017 26/12/2017 17:00
9 बांधकाम विभाग क्र 1 अभिलेखगृहासाठी लोखंडी रॅक व कारपेट बसविणे बाबत दरपत्रके मागाविणे बाबत 11/12/2017 18/12/2017 17:00
10 आरोग्य विभाग अधिकारी/कर्मचारी अभ्यास दौरा आयोजन दरपत्रक मागविणे बाबत. 04/12/2017 11/12/2017 17:30
11 शिक्षण विभाग प्राथमिक कब-बुलबुल स्काऊट गाईड जिल्हा मेळावा दरपत्रक मागणी 04/12/2017 11/12/2017 18:00