THE FOURTH PILLAR
 
Sr.No
Name Of Publication
Name
Mobile
Office Phone
Photo
1
Lokmat Mr.Shivaji Survase
9881748329
0217-2740056
2
Divyamarathi Mr.Vinod Kamatkar
9765562862
0217-2721076
3
Sanchar Mr.Vikram Khelbude
9923103133
0217-2600481
4
Divya Janseva Mr.Vitthal Edake
9822273708
0217-2602355
5
Sakal Mr.Santosh Shirsat
7350778400
0217-2600896
6
Punya Nagri Mr.Sharif Sayyad
9881357899
0217-2601801
7
Pudhari Mr.Mahesh Pandhare
9096956541
0217-2601796
8
Kesri Mr. B.S. Sarvagod
9096694162
0217-2317093
9
Surajya Mr.Dipak Shelke
9011466100
0217-2607201
10
Nalanda Express Mr.Dilip Shinde
9850249795
0217-2318833
11
In News Solapur Mr.Anil Kapse
9011414542
0217-2323199
12
Zee 24 Tass Mr.Sanjay Pawar
9923755566
0217-2322295
13
E-TV.Marathi  
14
Sahara T.V. Mr.Shahajahan Aattar
9422069269
0217-2735551
15
India News Mr.Vasim Aattar
9423590661
0217-2735551
16
Vision Varta Mr.samadhan Londhe
8275447889
 
17
Vruttadarpan Mr. Pandurang Survase
9765390339
0217-2605091
18
Tarun Bharat Mr.Vijay Deshpande
9764756696
0217-2600498