SOLAPUR DISTRICT MAP
मा.जिल्हाधिकारी यांनी घोषित केलले जिल्हयातील पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत
 
 
 
 
 

Go to TOP

 

 
Blocks in District
यादी पाहण्यासाठी खालील लींकवर क्लीक करा
Akkalkot
 
Barshi
 
Karmala
 
Madha
 
Mangalwedha
 
Malshiras
 
Mohol
 
North - Solapur
 
Pandharpur
 
Sangola
 
South - Solapur
 
District Abstract
 
District Abstract