Public Representatives

 
 
Hon.Members of Parliament
 
अ.क्र मतदारसंघ खासदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 माढा

श्री. रणजीतसिंह हिंदूराव नाईक-निंबाळकर

भा.ज.पा

सर्व्हे नं. 406/407, मु.पो. निंभोरे, ता. फलटण, जि. सातारा. पिन कोड- 415528

9592959796

--

--

2 सोलापूर

श्री. ष. ब्र. डॉ. जय सिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी

भा.ज.पा

मु.पो. मौजे गौडगाव (बु) ता.अक्कलकोट जि. सोलापूर, पिन 413227

9168331319

--

--

3 उस्मानाबाद

श्री. ओमराजे निंबाळकर

शिवसेना

रा. उस्मानाबाद

9822352000

--

--

 
 
Hon.Members of Legislative Assembly
 
SS
अ.क्र मतदारसंघ आमदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 अक्कलकोट

श्री. सचिन पंचप्पा कल्याणशेट्टी

भा.ज.पा

मु.पो.हन्नुर. ता.अक्कलकोट, जिल्हा. सोलापूर 02181-221789 9923546789
---
2 बार्शी

श्री. राजेंद्र विठ्ठल राऊत

 

अपक्ष राऊत चाळ, संभाजी नगर, बार्शी, जि.सोलापूर 02184-222458 9850333388
---
3 करमाळा श्री. संजयमामा विठ्ठलराव शिंदे अपक्ष मु.पो. निमगाव (टें) ता.माढा जि. सोलापूर   9422460655
---
4 माढा

श्री. बबनराव विठ्ठलराव शिंदे

राष्ट्रवादी काँ मु.पो. निमगाव (टें) ता.माढा जि. सोलापूर

02183-233108

02183-233050

9422457155
---
5 माळशिरस

श्री. राम विठ्ठल सातपुते

भा.ज.पा

चाहुरवस्ती, मु. भांबूर्डी, पो.पुरंदावडे, ता.माळशिरस, जि.सोलापूर

 

02185-225599

7798309364

----
6 मोहोळ

श्री. यशवंत विठ्ठल माने

राष्ट्रवादी काँ मुपो. शेलगांव,ता. इंदापूर, जि. पुणे

 

 

9763561111

 

7 पंढरपूर

श्री. समाधान महादेव अवताडे

भा.ज.प खंडोबा गल्ली, मंगळवेढा

 

9822072391

---
8 सांगोला

ॲड. शहाजीबापू राजाराम पाटील

शिवसेना मुपो.चिकमहुद, ता.सांगोला, जि.सोलापूर   9049301000
---
9 सोलापूर शहर मध्य

कु. प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे

काँग्रेस 19 अशोक नगर जनवात्सल्य,सातरस्ता, सोलापूर 413004 0217-2311755 9820184514
---
10 सोलापूर शहर उत्तर

श्री. विजयकुमार सिद्रामप्पा देशमुख

भा.ज.प 157 डी. रेल्वेलाईन्स, सोलापूर.413002 0217-2620291 9822000089
---
11 सोलापूर शहर दक्षिण

श्री. सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख

भा.ज.प 13 A सहयाद्री नगर, विकास नगर, होटगी रोड, सोलापूर.413003   9923333344
---
 

Hon.Members of Legislative Council

 
अ.क्र मतदारसंघ आमदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 सोलापूर श्री. प्रशांत परिचारक अपक्ष पंढरपूर, जि.सोलापूर --- 9422068501  
1 विधान परिषद श्री. रणजितसिंह विजयसिंह मोहिते-पाटील भा.ज.प अकलूज, ता, माळशिरस, जि.सोलापूर 02185-225599 ----  
 
Hon.Teacher MLA
 
अ.क्र मतदारसंघ आमदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 शिक्षक मतदार संघ श्री. जयंत दिनकर असगावकर --- jda9799[at]gmail[dot]com 9923152525    
2 पदवीधर मतदार संघ श्री.अरुण गणपती लाड --- arunlad1947[at]gmail[dot]com 9860616161