जिल्हा परिषद, सोलापूर
वास्तव्य जेष्ठता यादी अंतीम
शिक्षण विभाग
अ.क्र प्रशाकिय बदल्या आपसी बदल्या विनंती बदल्या
वि.अ.शिक्षण --
वि.अ.शिक्षण
-- केंद्र प्रमुख केंद्र प्रमुख
-- मुख्याध्यापक मुख्याध्यापक
-- पदविधर शिक्षक्‍ पदविधर शिक्षक्‍
-- -- उपशिक्षक्‍