जिल्हा परिषद, सोलापूर
जेष्ठता यादी 2014
शिक्षण विभाग
अ.क्र पदनाम
वि.अ.शिक्षण
केंद्र प्रमुख
मुख्याध्यापक - मराठी
मुख्याध्यापक - कन्नड
मुख्याध्यापक - उर्दु
  पदविधर शिक्षक्‍, उपशिक्षक्‍