THE FOURTH PILLAR
 
Sr.No
Name Of Publication
Name
Mobile
Office Phone
1
Lokmat Mr.Rajkumar Sarole
9850304280
0217-2740056
2
Divyamarathi Mr.Vinod Kamatkar
9765562862
0217-2721076
3
Sanchar Mr.Vikram Khelbude
9923103133
0217-2600481
4
Sakal Mr.Santosh Shirsat
7350778400
0217-2600896
5
Punya Nagri Mr.Sharif Sayyad
9881357899
0217-2601801
6
Pudhari Mr.Santosh Aachlare
9158578033
0217-2601796
7
Tarun Bharat Mr.Sangmesh Jeure
9890942602
0217-2600498
8
Sanwad Tarun Bharat Mr.Amol Salunkhe
8007153204
 
9
Ekmat Mr.Shekhar Gotsurve
8446668607
0217-2317093
10
Janmat Mr.Akbar Bagwan
9325213121
0217-2607201
11
Nalanda Express Mr.Dilip Shinde
9850249795
0217-2318833
12
In News Solapur Mr.Ravi Bagale
9822549503
0217-2323199
13
Zee 24 Tass Mr.Sanjay Pawar
9923755566
0217-2322295
14
Sahara T.V. Mr.Shahajahan Aattar
9422069269
0217-2735551
15
Vruttavedh Mr.Prashant Katare
9028212671
0217-2735551
16
E TV Bharat Mr.Santosh Pawar
9326444524
 
17
Vruttadarpan Mr. Pandurang Survase
9765390339
0217-2605091
18
Yes News Mr. Samadhan Rokde
9921854545
 
19
Asmita Vision Mr. Shahanawaz Shaikh
9309528753
 
20
Solapur Bhushan Mr.Gautam Gaikwad
9421025492
0217-2600498