THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION

 सोलापूर जिल्हा परिषद प्रारुप आरक्षण.

नागरी नोंदणी पद्धती अंतर्गत जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी संगणक प्रणाली (Software) User Manual

The Fourth Pillar
 
 
Whats New
e-Governance
cho विशेष तज्ञांची पदभरती ऑन कॉल बेसिसवर
cho राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सन 2023-24 पदभरती जाहिरात
cho Walk In Interview -  MO-MBBS संभाव्य निवड यादी (१५ वा वित्त आयोग) 
cho स्पर्धात्मक परिक्षा सन 2023 निकाल
cho Walk In Interview -  वैदयकिय अधिकारी MBBS (१५ वा वित्त आयोग) 
cho 15 वा वित्त आयोग पदभरती वैद्य.अधिकारी MBBS संभाव्य निवड यादी व समुपदेशन वेळापत्रक. 
cho प्रशिक्षणार्थी समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO) समुपदेशन प्रक्रिया वेळापत्रक.
cho NHM पदभरती MO AYUSH, Lab Tech, MO RBSK संभाव्य निवड यादी
cho मर्यादित स्पर्धात्मक विभागीय परिक्षा सन 2023 आवेदन पत्र मागवित असलेबाबत
cho अनुकंपा तात्पुरती प्रतिक्षासुची सन 2023
cho अनुकंपा भरती प्रक्रिया कागदपत्र पडताळणी बाबत.
cho आशा योजना गट प्रवर्तक पदभरती तात्पुरते पात्र-अपात्र यादी.
cho

जवाहरलाल नेहरु विद्यार्थी वसतिगृह व सावित्रीबाई फुले मुलीचे वसतिगृह शेळगी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. प्रवेश प्रक्रिया सन 2022-2023

cho राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती अंतिम पात्र अपात्र यादी
अनुकंपा प्रतिक्षा यादी मे 2022
  सेवानिवृत्तांसाठी हयातीचा दाखला
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम